White Tuxedo Ami

$500.00 Regular price

Vintage white tuxedo shirt with white crystal mesh sleeves.

Size: Small